WaterJet Arquitectes

El tall per raig d'aigua arquitectònic ofereix projeccións a mida ràpides i precises, ideals per als dissenys personalitzats necessaris en les indústries d'arquitectura i art públic. Tall per aigua versàtil i ideal per a prototips i petites sèries, d'arquitectura i decoració. Permet el tall fàcil, eficient i ràpid de formes complexes. Proporcionem serveis de tall per il·limitades varietats de materials.
Llautó, coure, titani, acer, aliatges, acer, inoxidable, composites, fusta, plàstics, vidre, granit, marbre, rajoles, pedra natural, rajoles, etc...
Beneficis De Tall Per Raig D'aigua Arquitectònics I Decoratius:
·Toleràncies mínimes
·No hi ha zones afectades per la calor
·Talls precisos a +/-. 005 *
·Millora de la productivitat
·Talls complexos i formes irregulars
·Perfecte per a prototips i petites sèries
·No hi ha rebaves
·Repetibilitat
·Tall Multiple-cap
·No hi ha despeses d'utillatge
·Talls uniformes