WaterJet Materials Durs

El tall WaterJet està basat en la injecció d'aigua a alta pressió sobre el material a mecanitzar. La pressió de treball oscil·la entre els 300 i 3500 Kg / cm2 i s'apliquen en una àrea que oscil·la entre 0.02 i 1,77 mm.
La característica principal d'aquest tipus de tall és que és un tall fred. La peça arriba a una temperatura màxima de 40 º C. Aquest procés pot aplicar-se de dues formes diferents, tall amb o sense abrasiu.
Tall materials durs amb abrasiu:
Aquest tipus de tall s'usa per tallar materials durs com Ferro, l'alumini, coure, vidre, marbre etc. Tall de materials durs. A l'aigua a alta pressió s'incorpora un producte que ajuda a realitzar el tall. Aquest tall està basat en l'erosió del material i es poden arribar a tallar materials amb un gruix de fins a 100 mm, encara que es pot superar en materials amb una baixa densitat.
Metalls, Ferro, Acer Inoxidable, Alumini (tots els tipus), llautó, titani, etc. Pedres de tot tipus com el marbre, Granit, Silestone, etc.